ДП “Українська геологічна компанія”

   тел:   044 564 8726            e-mail:office@ukrgeol.com

01 вересня 2020 р. в ДП «Українська геологічна компанія» розпочалась робота за міжнародним гідрогеологічним проектом EU-WATERRES «Інтегрована ЄС система управління транскордонними підземними водними ресурсами та антропогенними небезпеками» («EUintegrated management system of crossborder groundwater resources and anthropogenic hazards»)

Загальною метою проекту EU-WATERRES є сприяння скоординованому управлінню та інтегрованому захисту транскордонних підземних вод шляхом створення геоінформаційної платформи. Платформа EU-WATERRES буде інтегрованим середовищем моделювання ГІС для створення цифрових гідрогеологічних карт та моделювання кількості та якості транскордонних підземних вод. В рамках проекту буде створено 2 транскордонні кластери, що представляють два регіони: Балтію та Східну Європу.

Завершення робіт за проектом планується 31.12.2023р.

Провідний партнер – Польський геологічний інститут Національний науково-дослідний інститут.

Проект фінансується ЄЕА та Норвезьким грантовим фондом для регіонального співробітництва.

Запланованим результатом проекту є:

  • концепція уніфікації гідрогеологічних баз даних;
  • оцінка транскордонних потоків підземних вод;
  • координований моніторинг програми транскордонних підземних вод;
  • взаємне навчання для каталізації розробки інструментів для розвідки, картографування, балансування та управління підземними водами;
  • геоінформаційна платформа;
  • рекомендації для зацікавлених сторін щодо узгодженого використання та комплексного захисту транскордонних підземних вод.

The project No.2018-1-0137 “EU-WATERRES: EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards” benefits from a € 2.447.761 grant Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. The aim of the project is to promote coordinated management and integrated protection of transboundary groundwater by creating a geoinformation platform.

Проект № 2018-1-0137 ” EU-WATERRES  : Інтегрована в ЄС система управління транскордонними запасами підземних вод і небезпечних антропогенних явищ” виграв грант Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії в розмірі 2.447.761 євро через Фонд грантів  EEA   і Норвезький фонд грантів для регіонального співробітництва. Метою проекту є сприяння скоординованому управлінню і інтегрованому захисту транскордонних підземних вод шляхом створення геоінформаційної платформи.

Зворотній
зв'язок