ДП “Українська геологічна компанія”

   тел:   044 564 8726            e-mail:office@ukrgeol.com

01 вересня 2020 р. в ДП «Українська геологічна компанія» розпочалась робота за міжнародним гідрогеологічним проектом EU-WATERRES «Інтегрована ЄС система управління транскордонними підземними водними ресурсами та антропогенними небезпеками» («EUintegrated management system of crossborder groundwater resources and anthropogenic hazards»)

Загальною метою проекту EU-WATERRES є сприяння скоординованому управлінню та інтегрованому захисту транскордонних підземних вод шляхом створення геоінформаційної платформи. Платформа EU-WATERRES буде інтегрованим середовищем моделювання ГІС для створення цифрових гідрогеологічних карт та моделювання кількості та якості транскордонних підземних вод. В рамках проекту буде створено 2 транскордонні кластери, що представляють два регіони: Балтію та Східну Європу.

Завершення робіт за проектом планується 31.12.2023р.

Провідний партнер – Польський геологічний інститут Національний науково-дослідний інститут.

Проект фінансується ЄЕА та Норвезьким грантовим фондом для регіонального співробітництва.

Запланованим результатом проекту є:

  • концепція уніфікації гідрогеологічних баз даних;
  • оцінка транскордонних потоків підземних вод;
  • координований моніторинг програми транскордонних підземних вод;
  • взаємне навчання для каталізації розробки інструментів для розвідки, картографування, балансування та управління підземними водами;
  • геоінформаційна платформа;
  • рекомендації для зацікавлених сторін щодо узгодженого використання та комплексного захисту транскордонних підземних вод.
Зворотній
зв'язок