Лабораторні роботи

ЦЛ єдина в геологічній галузі України комплексна лабораторія, що виконує повний комплекс досліджень мінеральної сировини.

Підтвердження якості наших послуг
 Оцінка вимірювальних можливостей Центральної лабораторії Державим підприємством «Укрметртестстандарт» та видача Сертифікату відповідності вимірювальних можливостей.
 Систематичний внутрішній лабораторний контроль правильності і відтворюваності результатів.
 Регулярна участь у програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.
 Є активним учасником міжнародних програм з моніторингу хімічного складу поверхневих вод басейнів Європейських річок.
Область дії сертифіката ЦЛ
ЛІЦЕНЗІЯ на використання ДІВ

Технічне забезпечення
 Власне сучасне вимірювальне, випробувальне та допоміжне обладнання.
 Систематична повірка та калібрування всіх засобів вимірювальної техніки, що використовується при виконанні лабораторних робіт.
 Постійний контроль стабільності метрологічних характеристик

Види лабораторних робіт

Фізико-хімічні випробування
 066 599 1791

Визначення масових часток хімічних елементів (близько 60 елементів) в
• гірських породах,
• твердих негорючих корисних копалинах,
• мінералах,
• рудах і продуктах їх переробки,
• ґрунтах,
• торфах,
• підземних, поверхневих та стічних водах,
• природних та технологічних об’єктах довкілля;
визначення загально-санітарних та токсикологічних показників води;
визначення пестицидів, поверхнево-активних речовин, фенолів, нафтопродуктів в
ґрунтах і водах;
визначення агрохімічних та екологічних показників ґрунтів.

 • атомно-абсорбційний;
 • кулонометричний;
 • хроматорграфічний;
 • колориметричний;
 • полум’янофотометричний;
 • спектральний;
 • іонселективний.

Ядерно-фізичні випробування
 096 364 6630

Кількісне визначення хімічних елементів в рудних та нерудних корисних копалинах, об’єктах довкілля;

 альфа-, бета- гамма- спектрометричні вимірювання;

 радіаційно-гігієнічна оцінка води, виробів та сировини, що використовується для виготовлення будівельних матеріалів чи іншої продукції;

 складання радіаційно-гігієнічного паспорту води.

 • α-спектрометричний
 • β-спектрометричний
 • γ-спектрометричний
 • нейтронно-активаційний
 • рентгено-спектральний

Мінералого-петрографічні дослідження
 095 342 5003

Визначення мінерального складу осадових порід, руд, продуктів їх переробки , сировини для будівельних робіт, сучасних техногенних новоутворень;

 дослідження мінералів-супутників при пошуках алмазів.

 • Кількісний, напівкількісний
 • мінералогічний аналіз;
 • літологічний аналіз.

Технологічні випробування
 095 240 6855

Вивчення речовинного складу мінеральних різновидів руд;
 встановлення принципової схеми вилучення корисних мінералів;
 вибір схеми переробки руди з визначенням технологічних показників збагачення для складання ТЕО кондицій і підрахунку запасів;
 вивчення інженерно-геологічних характеристик грунтів;
 вивчення фізико-механічних властивостей нерудних корисних копалин: вогнетривких та бентонітових глин, каолінів, будівельних та облицювальних матеріалів ( пісок, гравій, щебінь, бутовий камінь.)

 • гравітаційне збагачення;
 • електромагнітне збагачення;
 • електростатичне збагачення;
 • флотаційне збагачення;
 • кількісний, напівкількісний
 • мінералогічний аналіз;
 • фізико-механічниі методи згідно з нормативними документами.

Дослідження будівельних матеріалів
066 709 5425

дослідження мінеральної та глинистої сировини (легкоплавкої та вогнетривкої), каолінів, бентонітових глин з проведенням досліджень і випробувань з метою контролю якості сировини, проведення напівзаводських або заводських випробувань для  виробництва будматеріалів;
 вивчення гірських порід для виробництва будівельних матеріалів та виробів, стінових і облицювальних виробів, бутового каменю, щебеню, піску;
 випробування в’яжучих (цементу, гіпсу, вапна та інших), в’яжучих заповнювачів, бетонів і добавок до бетонів;
 вивчення грунтів;
 випробування стінових  керамічних виробів (цегли, плитки та ін.), вогнетривких виробів;
 дослідження будівельних сумішей, покрівельних та оздоблювальних матеріалів з вивченням  показників зовнішнього вигляду, геометричних параметрів, фізико-механічних та експлуатаційних властивостей: міцності, жорсткості, тріщиностійкості, твердості, морозостійкості, термостійкості, вогнетривкості, білизни, кислотостійкості, густини, в’язкості, адгезії, усадки, стирання, зносостійкості, вологості, водопоглинання та ін. згідно з нормативними  документами України і міждержавними НД.
розробка та затвердження нормативних документів, складання технологічних регламентів.
надання науково-технічної і технологічної допомоги підприємствам: діючим і таким що проектуються.

 • фізико-механічні випробування.
 • термічні, хіміко-мінералогічні та інші аналізи згідно з нормативними документами.

Строки та ціни

Строки виконання замовлення узгоджуються із Замовником і дотримуються Виконавцями.

Вартість всіх аналітичних досліджень розраховується при формуванні замовлення, згідно збірника «Укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи», р.15 Лабораторні дослідження, та залежить від параметрів замовлення (кількості, проб, ваги, елементів тощо).

Як зробити аналіз води

 • При дослідженні води на вміст заліза потрібно набирати воду в ємність з консервантом, який надається в лабораторії або ж доставити воду в термін 3-5 годин.
 • Правильний відбір проб води: перед відбором води на аналіз з свердловини останню потрібно добре прокачати. Відбір води здійснювати в поліетиленову пляшку з-під мінеральної води ємністю 1,5 дм3 під кришечку. Пляшку попередньо добре промити водою, що подається на аналіз.
 • Для радіаційно-гігієнічної оцінки води: співробітник лабораторії надає Вам спеціальний посуд з консервантом. (сцинтилятором)

Зателефонуйте

Відбір проб

Доставка проб

Отримання результатів

В нас найчастіше замовляють

Повний хімічний аналіз води + залізо
Детальніше

Фізико-хімічні показники води згідно ДСанПІН 2.2.4-171-10:
Кальцій-іон, Магній, Натрій, Калій, Амоній-іон, Нітрат-іон, Нітрит-іон, Хлорид-іон, Сульфат-іон, загальна лужність, Карбонат-іон, Кремній, поліфосфати, Окислюваніть, Водневий показник (рН), Сухий залишок, Твердість (жорсткість), Залізо загальне

Радіаційно-гігієнічна оцінка води
Детальніше

Паспорт радіаційно-гігієнічної оцінки якості води згідно НРБУ-97:

Rn222 (радон)

U (уран)

Ra (радій)

Мікрокомпоненти у воді
Детальніше

Санітарно-токсикологічні показники води згідно ДСанПІН 2.2.4-171-10:

Хім.компоненти: I (йод), F (фтор),  Br (бром), B (бор) Sr (стронцій), Al (алюміній), Mo (молібден), Cu (мідь), Zn (цинк), Ni (нікель), Cd (кадмій), Pb (свинець), Mn (марганець), Сo (кобальт), Cr (хром), Ag (срібло), Hg (ртуть), Be (берилій), Se (селен), As (арсен), Sb (стибій),

Органічні сполуки:

феноли, нафтопродукти, СПАР, ціаніди

Мінералогічний аналіз пісків для будівельних робіт
Агрохімічні показники грунту
Детальніше

Азот, Фосфор, Калій, Органічна речовина

Пестициди у воді
Детальніше

ДДЕ, ДДТ, ДДД, алдрін, ендрін, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан

Мінералого-петрографічний опис
Детальніше

Мінералогічні дослідження осадових порід, петрографічний опис

Пробопідготовка