Геофізичні роботи

Державне геологічне підприємство «Українська геологічна компанія» має багаторічний досвід виконання комплексних наземних і свердловинних геофізичних досліджень.

Великий вибір методів комплексних геофізичних наземних і свердловинних досліджень в залежності від конкретних геологічних задач і геологічної будови території вивчення.

Сучасне обладнання та програмне забезпечення для обробки і інтерпретації даних польових та свердловинних спостережень. Єдине підприємство в Україні, що виконує аеромагнітні зйомки різного масштабу.

 Висококваліфікований персонал – відповідна освіта, багаторічний досвід, систематичне підвищення кваліфікації.

Досвід виконання робіт за межами України (Ангола, Албанія, Танзанія, Ізраїль).

 Відповідність всім законодавчим вимогам, вимогам Замовників. Наявність ліцензії на право здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

Види робіт

Геофізичні дослідження з метою пошуків металічних руд: заліза, хромітових та титан-ільменітових руд, золота, міді тощо
Детальніше

Виконується комплекс методів – високоточна аеро- і наземна магніторозвідка, детальна гравірозвідка, декілька методів електророзвідки ВЕЗ-ВП, ВП, ЗСБ, метод заряду, детальна спеціалізована рудна сейсморозвідка в залежності від особливостей геологічної будови.

Геофізичні роботи при пошуках і розвідці родовищ неметалічної сировини
Детальніше

Застосовуються геофізичні випереджуючі або супровідні дослідження в складі електророзвідки ВЕЗ, ВП, а також детальних площових магнітометричних і гравітаційних спостережень при пошуках і розвідці графіту, флюориту, каоліну, польовошпатової сировини, крейди, вапняків, гіпсу, туфів, базальтів та іншої неметалічної сировини. В кожному конкретному випадку методика досліджень видозмінюється в залежності від особливостей геологічного розрізу та поставлених задач.

Застосування геофізичних методів для пошуків підземних вод тріщинних колекторів кристалічного фундаменту
Детальніше

Пошуки інтервалів підвищеної тріщинуватості кристалічного фундаменту з метою встановлення місць буріння гідрогеологічних свердловин здійснюються з допомогою електророзвідки ВЕЗ та сейсморозвідки МЗХ. В складних випадках дослідження доповнюються детальною гравімагніторозвідкою

Геофізичні методи при вирішенні інженерно-екологічних проблем
Детальніше

Моніторинг карстових явищ, вивчення інтенсивності, частоти проявів та швидкості розвитку зсувних процесів в гористій місцевості та басейнах річок вивчаються за допомогою модифікацій електророзвідки: ВЕЗ, ІЕМПЗ. В складних умовах вказані методи доповнюються детальними гравірозвідкою та сейсморозвідкою МЗХ.

Високоточні різномасштабні аеромагнітні зйомки території України
Детальніше

Високоточна аеромагнітна зйомка з використанням супутникової системи навігації та аеромагнітометра високої чутливості виконується в любій частині території України. Отримані матеріали використовуються для пошуків родовищ алмазів, рудних корисних копалин, вирішення структурних задач при геологічному довивченні площ, а також в процесі комплексної інтерпретації матеріалів нафтової сейсморозвідки з метою уточнення в хвильовому сейсмічному полі будови перспективних на вуглеводні структур, що находять своє відображення в потенціальних полях.

Комплексні каротажні дослідження свердловин при виконанні різнопланових геологічних зйомок та при пошуках твердих корисних копалин
Детальніше

Багатометодне вивчення стовбура пробурених свердловин (більше 15 методів) для літологічного та стратиграфічного розшарування кристалічних і осадових порід, встановлення рівня їх тріщинуватості, елементів залягання продуктивних товщ шляхом створення відеопанорам, пряме визначання в стовбурі свердловин Fe, Li, Cu, Be, Mo, U, Th, графіту, флюориту. фосфоритів. сульфідів, вугілля тощо.

Геофізичні дослідження свердловин для вирішення задач гідрогеології
Детальніше

Повний комплекс геофізичних досліджень в свердловинах, що забезпечує безкернове буріння з визначенням літологічного складу будови розрізу, виявлення в розрізі водоносних горизонтів і водоупорів, визначення інтервалів посадки фільтрів та дебіту окремих інтервалів фільтрової колони і прошарків тріщинних колекторів. Для свердловин, що експлуатуються певний час, шляхом створення відеозображення внутрішньої будови свердловини надається повна інформація про наявність свищів в обсадній колоні та зв’язку з поверхневими техногенно забрудненими водами.

Строки виконання

 Строки виконання геофізичних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

Як ми працюємо

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).
Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.
Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.
Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.
 Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.