SIMONA – другий етап

Протягом листопада 2018 – квітня 2019 рр. виконувались роботи другого етапу за міжнародним проектом SIMONA (Створення системи моніторингу небезпечних речовин в осаді та донних відкладах річок Дунайського басейну). Ця робота має міждержавний характер та координується і фінансується через механізми Євросоюзу.

Якщо перший етап мав більше організаційний та узгоджувальний характер, то на другому етапі виконавці перейшли до конкретної роботи. Відповідальним підприємством за виконання ІІ етапу робіт (Геологічний Інститут, Румунія) було розроблено опитувальник, який охоплював різні аспекти реально існуючої системи контролю якості води в Дунаї та його притоках в країнах-учасницях. Наше підприємство зібрало інформацію про існуючі в Україні методи контролю води і донних відкладів; опрацьована інформація із сайтів гідромоніторингу рівнів та якості води в р. Тиса та її притоках.

Після узагальнення усіх цих матеріалів, між учасниками робіт було розподілено роботу з аналізу цієї інформації. Загальна мета – гармонізувати систему спостережень, методи пробовідбору і вимірювань так, щоб отримати співставну систему моніторингу на всьому просторі Дунайського басейну. Відповідальним за систематизацію матеріалів цього етапу була Геологічна служба Хорватії.
Наше підприємство підготувало огляд наявних систем моніторингу в країнах-учасницях. Були виявлені сильні сторони моніторингових спостережень в таких країнах як Словаччина, Австрія. Також виявлені певні неузгодженості між методиками контролю якості води в різних країнах.

Підсумки роботи за другим етапом робіт було підбито на робочій нараді у Відні, яка відбулась 10-11.04.2019 року. В силу об’єктивних, незалежних від нашого підприємства причин, наші фахівці не могли бути присутніми на цій нараді. Тим не менше матеріали, представлені ДП УГК, розглядались і прийняті до уваги в підсумкових документах наради.

Одним з результатів конференції стало формування експертних груп за різними напрямками. Наші фахівці ввійшли в групу пробовідбору (В.Клос), в групу з лабораторних методів (М. Приходько), в групу оцінки результатів спостережень (Г.Акінфієв), в групу з Верхньої Тиси (В.Клос, Г.Колос).
Додаємо декілька фотографій з робочої наради, люб’язно наданих пані Барбарою Сіміц.