EU–Waterres – інтегрована система обробки даних для стійкого використання та захисту підземних вод в прикордонних районах ЄС

Транскордонні водні проблеми торкаються більшості регіонів, охоплених Фондом грантів ЄАНС і Норвегії для регіонального співробітництва. Транскордонні ресурси підземних вод заслуговують на особливу увагу, так як їх важче діагностувати і управляти, ніж поверхневими водами. Обмін даними між сусідніми країнами щодо транскордонних підземних вод відбувається повільно і непослідовно. Тому Польський геологічний інститут у співпраці з 8 партнерами з Естонії, Латвії, Норвегії та України взяв на себе ініціативу по гармонізації даних про ресурси підземних вод і їх стан в транскордонному масштабі в рамках проекту EUWATERRES  («ЄС-інтегрована система управління транскордонними ресурсами підземних вод і антропогенними небезпеками»), що фінансується EEA і Норвезьким фондом грантів для регіонального співробітництва.

Загальною метою проекту EU-WATERRES є створення інструментів для скоординованого управління та інтегрованого захисту транскордонних підземних вод через геоінформаційну платформу. Платформа EU-WATERRES буде інтегрованим середовищем моделювання ГІС для створення цифрових гідрогеологічних карт та моделювання кількості та якості транскордонних підземних вод. В рамках проекту буде створено 2 транскордонні кластери, що представляють два регіони: Балтійський та Східну Європу. Наукові дослідження якості та кількості підземних вод у прикордонних регіонах будуть проводитись у двох обраних пілотних районах: на латвійсько-естонському кордоні та на польсько-українському кордоні, які є також східним кордоном Європейського Союзу. На основі даних вимірювань будуть розроблені моделі динаміки потоку підземних вод, що дозволить на пізнішому етапі оцінити їх сприйнятливість до забруднення як з антропогенних, так і з геогенних джерел.

 Керівником проекту є Польський геологічний інститут-Національний науково-дослідний інститут.

EU-WATERRES – це перша ініціатива щодо уніфікації просторових гідрогеологічних даних країн-членів ЄС та України. Реалізація проекту охоплює 2020-2023 роки.

Конкретні цілі проекту EU-WATERRES полягають в наступному:

  • створення геоінформаційної платформи для комплексної обробки даних, що визначають умови транскордонних водоносних горизонтів і їх чисельного моделювання;
  • підтримка осіб, які приймають рішення, у створенні рішень для скоординованого використання та комплексного захисту транскордонних підземних вод;
  • створення основи для координації процедур моніторингу транскордонних потоків підземних вод;
  • підвищення достовірності оцінки стану транскордонних підземних вод шляхом інтеграції даних;
  • застосувати ці інноваційні програмні інструменти до 3 тематичних досліджень в межах ЄС і 1 тематичного дослідження в Україні.

Результати проекту сприятимуть координації та підвищенню ефективності міжнародного співробітництва в галузі управління та контролю якості та кількості транскордонних підземних вод. Заплановані численні освітні заходи спрямовані на підвищення обізнаності громадськості про проблеми транскордонного впливу на підземні води.

Проект EU-WATERRES є попередником у створенні універсального інструменту, що підтримує стратегічне прийняття рішень в контексті управління водними ресурсами в прикордонних районах.

Більше інформації про проект можна дізнатися на сайті: http://eu-waterres.eu/

 

Текст: Тетяна Соловей & Urszula CzarnieckaJanuszczyk (Урсула Чарнецка-Янущик)

 Проект № 2018-1-0137 ” EUWATERRES  : Інтегрована в ЄС система управління транскордонними запасами підземних вод і небезпечних антропогенних явищ” виграв грант Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії в розмірі 2.447.761 євро через Фонд грантів  EEA   і Норвезький фонд грантів для регіонального співробітництва. Метою проекту є сприяння скоординованому управлінню і інтегрованому захисту транскордонних підземних вод шляхом створення геоінформаційної платформи.