Системи інформації, моніторингу та оцінки якості донних відкладів для підтримки транснаціонального співробітництва для спільного управління водними ресурсами Дунаю (SIMONA)

Основною метою SIMONA є покращення управління водними ресурсами річок басейну Дунай шляхом розробки стійкої, гармонізованої та готової до впровадження «Системи інформації, моніторингу і оцінки ступеня забруднення донних відкладів».

SIMONA – це європейський проект в рамках Програми міжнародного співробітництва країн басейну Дунаю (Interreg  Danube Transnational Programme (DTP)). Він фінансується Європейським Союзом. В рамках цього проекту співпрацюють 17 повних партнерів (11 – ERDF, 4 – IPA та 2 ENI) та 12 асоційованих партнерів (ASPs), які збалансовано та повно представляють весь басейн річки Дунай. Детальна інформація про проект та його місце в Програмі міжнародного співробітництва по Дунаю можна знайти за посиланням http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/SIMONA.

Законодавство ЄС (Директива 2013/39 / ЄС та її попередні версії) передбачає моніторинг якості донних відкладів та аналіз тенденцій з метою впровадження заходів щодо недопущення значного зростання концентрацій небезпечних речовин (НР) у відкладах та/або відповідній біоті. Хоча проведені кілька років тому спільні обстеження (JDS 1 та 2) донних відкладів в басейні Дунаю дійшли висновку, що забруднені відклади є реальною проблемою в басейні річки Дунай (DRB), країни дунайського басейну (DTP) не мають достатньої інституційної спроможності (інформаційної, методичної, настанови) для побудови транснаціональної мережі моніторингу донних відкладів для оцінки тенденцій зміни НР.

Очікується, що моніторинг донних відкладів виявиться економічно ефективною альтернативою звичайному моніторингу водних ресурсів для НР, перелічених у Рамковій Директиві для водних ресурсів ЄС (WFD). Отже, проект SIMONA відповідає сучасному запиту на ефективні та порівнювальні вимірювання та оцінки забруднення донних відкладів у поверхневих водах в DRB шляхом надання готової до розгортання Системи збору інформації, моніторингу та оцінки рівня забруднення відкладів для підтримки транснаціонального співробітництва з метою спільного управління якості води в басейні Дунаю (DRB).

Система є функціональною композицією

–  (1) пробовідбору донних відкладів,

– (2) лабораторного аналізу,

– (3) протоколів оцінки та –

– (4) SIMONA-інструменту (он-лайнового ІТ-додатка), що можуть бути застосовані як на місцевому, так і на стратегічному рівнях, і, таким чином, активно сприяють досягненню вимог щодо моніторингу забруднення та хімічного стану донних відкладів.

Головним результатом SIMONA стане поліпшення, гармонізація та координованість моніторингу якості донних відкладів та води в басейні річки Дунай.

Проектом передбачено підготовку фахівців з контролю забруднення донних відкладів. Це надає імпульс міжнародному співробітництву між зацікавленими сторонами щодо моніторингу концентрацій НР в воді, донних відкладів та біоті. Через організовані в рамках проекту семінари буде підготовлено 40 експертів з обладнання, 40 фахівців пройдуть підготовку на організованому зацікавленими сторонами семінарі, 30 експертів пройдуть підготовку в рамках 1.SIMONA курс, 30 експертів пройдуть підготовку в рамках 2.SIMONA курс і 30 експертів пройдуть підготовку в рамках 3.SIMONA курс. Вигода від Проекту в ближньому та середньо терміновому плані полягає в розробці прозорого методу моніторингу рівня забруднення донних відкладів, підтримуваного розробленим в рамках SIMONA математичним забезпеченням, який заохочуватиме співробітництво в міжнародному управлінні якості води. Цей проект є давно очікуваною та своєчасною відповіддю на нагальну потребу ефективного використання оцінки забруднення донних відкладів для наступних проектів з моніторингу басейнів річок (RBMPs), очікуваних в 2021 році.