ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ

+38 044 564 87 26

+38 044 564 84 62

ЧОМУ МИ?

Наше підприємство, Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), має багаторічний досвід – майже 100-літню історію.

Потужний банк унікальної геологічної інформації – звіти, карти, кадастри родовищ, бази даних, геологічний музей колекційного матеріалу.

На території діяльності підприємства нашими працівниками розвідано понад 1000 родовищ корисних копалин, більшість з яких експлуатуються:
– залізні руди,
– марганцеві руди,
– рідкісні метали,
– кам’яне вугілля,
– графіт,
– сірка,
– калійні солі,
– ртутні руди,
– золото,
– титан,
– хром,
– каоліни,
– фосфорити,
– апатит,
– бурштин,
– вогнетривкі і бентонітові глини,
– будівельні і облицювальні матеріали,
– підземні прісні і мінеральні води та інші.

Універсальність – виконання пошуково-розвідувальних робіт на всі тверді корисні копалини.

Комплексність – від регіонально-геологічних досліджень до пошуків і розвідки конкретних затребуваних на ринку корисних копалин, а також переоцінки уже розвіданих родовищ.

Стратегічність – ресурсна незалежність України та добробут і стабільність представників бізнесу нашої держави напряму залежить від виконуваних ДП «УГК» пошуків та розвідки мінеральної сировини.

Висококваліфікований персонал – відповідна освіта за спеціальностями геологія, геохімія, геофізика, гідрогеологія та інші, а також багаторічний досвід і систематичне підвищення кваліфікації.

Індивідуальний підхід до кожного Замовника.

Відповідність всім законодавчим вимогам, а також вимогам Замовників.

Можливість виконання робіт за межами України.

ДП «УГК» виконує геологорозвідувальні роботи як за державним замовленням, так і для бізнесу.

ВИДИ РОБІТ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

vrg01

РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Геологічне довивчення площ та підготовка до видання аркушів Держгеолкарти 1:200 000 – 1: 50 000
Прогнозно-геологічне картування на різні види корисних копалин масштабу 1:200 000 – 1: 50 000.

vrg02

ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

Пошуки;
Пошукова оцінка;
Розвідка;
Розвідка всіх видів корисних копалин (крім нафти і газу).

vrg03

ТЕМАТИЧНІ ТА КАРТОСКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ

Визначення перспектив територій на різні види корисних копалин шляхом вивчення опублікованих фондових та архівних матеріалів;
Вивчення закономірностей розміщення та прогнозування корисних копалин в межах відомих гірничо-рудних районів та нових.

ДЛЯ БІЗНЕСУ

vrg04

ПОШУКИ, ПОШУКОВА ОЦІНКА ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Пошуки;

Пошукова оцінка;

Розвідка всіх видів металічних та неметалічних корисних копалин, а також горючих: торф, сапропель, вугілля та геофізичні дослідження на вуглеводні.

vrg05

ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА (ПЕРЕОЦІНКА) РОДОВИЩ (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3)​

Підготовка пакету документів для отримання Спецдозволу (згідно із законодавчими вимогами, зокрема Постанова КМУ №615);
Геолого-економічна оцінка на основі геологічної інформації, придбаної Замовником із захистом запасів в ДКЗ;
Переоцінка запасів корисних копалин із захистом запасів в ДКЗ;
В результаті виконаних робіт Замовник отримує Протокол ДКЗ, що дає змогу отримати Спецдозвіл на видобування без аукціону.

vrg06

ГЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Геологічний супровід розробки родовищ корисних копалин;

Переоцінка запасів родовищ корисних копалин;

Геологічна експертиза матеріалів, щодо продовження терміну дії Спеціального дозволу на користування надрами;

Радіаційно-гігієнічна оцінка (РГО) родовищ корисних копалин.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Строки виконання геологорозвідувальних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ

від 160 тис. грн.

Переоцінка запасів родовищ корисних копалин

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Геологічна експертиза матеріалів, щодо продовження терміну дії Спеціального дозволу на користування надрами

за об’єкт.

від 10 тис. грн.

Радіаційно-гігієнічна оцінка (РГО) родовищ корисних копалин

за об’єкт.

Вартість геологорозвідувальних робіт розраховується згідно ЗУКН, та залежить від:
• технічного завдання Замовника;
• геологічних розрізів (категорійності порід);
• геологічних умов.