ДП “Українська геологічна компанія”

   тел:   044 564 8726            e-mail:office@ukrgeol.com

Цікаві наукові статті, публікації працівників

ДП “Українська геологічна компанія”

 

 

? Обґрунтування інвестицій у вивчення та освоєння покладів міді на волині на прикладі рудопрояву “Жиричі”. В.Г.Мельничук

? Виділення і кореляція нових стратонів у Могилів-Подільській серії верхнього венду Волині. В.Г.Мельничук

? Міденосні лавокластичні брекчії в неопротерозойських трапах та механізм їх утворення. В.Г.Мельничук

? Мінералогічні критерії міденосності вендських трапів Волино-Поділля. В.Г.Мельничук

? Перспективність нижньовендської трапової формації волинського рудного району на промислові концентрації самородної міді. В.Л.Приходько

? Выделение и корреляция сергеевской свиты в нижнем венде Волыно-Подолии. А.Н.Полищук

? Верхньоприп’ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність. В.Г.Мельничук


? Использование силикатных анализов пород при поисках коренных источников алмазов. В.Р.Клос

? Особливості геологічної будови та деякі прогнозні критерії Маневицького бурштиноносного району (Волинь). С.Мамчур

 

? Geochemical Characteristics of Ukrainian Soil Using Landscape-Geochemical Regionalisation Based on the GEMAS Date. V.Klos

? Регіональні геохімічні дослідження грунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS). В.Р.Клос

? Геохімічний вплив земель, забруднених мулами стічних каналізаційних вод на рослинність. В.Р.Клос

? Биогеохимические индикаторы зон экологического риска городских агломераций. В.Р.Клос

? Еколого-геохімічні дослідження впливу мулових полів стічних вод на довкілля прилягаючих територій (на прикладі геохімічних, гідрохімічних та геофізичних досліджень ділянки “Гнідин”). В.Р.Клос

? Еколого-геохімічна оцінка грунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод. В.Р.Клос

? Тимчасові методичні рекомендації з виконання робіт по радіаційно-гігієнічній оцінці нерудної сировини в кар’єрах. В.Р.Клос

? Составление прогнозно-геохимической карты масштаба 1:200 000 на примере восточно-приазовской площади украинского щита. В.Р.Клос

?  Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища крейди на заповідні екосистеми Волині. В.Г.Мельничук

? Ландшафтно-геохімічні основи геохімічного картографування Українського щита масштабу 1:500 000. Т.М.Єгорова

? Геофизический фактор в поисковой эффективности геологоразведочных работ на Украинском щите в прошлом т настоящем. В.А.Ентин

? Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан? В.А.Ентин

? О физических свойствах трапповых образований Волыни и применении фазово-спектрального метода вызванной поляризации при поисках самородной меди. В.Г.Нурмухамедов

? Розвиток державної гравіметричної мережі України як пріоритетна складова програм із проблем мінерально-сировинного забезпечення країни. П.Д.Двуліт

? Розробка та впровадження спектрометричного нейтрон-активаційного каротажу з генератором нейтронів 14 МеВ під час пошукових робіт на мідь. Р.І.Гринін

? Еволюційна модель  ранньовендського трапового магматизму у південно-західній частині східно-европейської платформи. В.Г.Мельничук

? Оновлені стратиграфічні схеми нижнього і верхнього венду України. В.Я.Веліканов

? Виділення і кореляція нових стратонів у канилівській серії верхнього венду Волині. В.Г.Мельничук

 

? Оцінювання небезпеки стану здоров’я населення мікрорайону Бортничі (м.Київ) у зв’язку з порушенням функціонування локальних систем водопостачання та очисних споруд міста, заходи його ліквідації. О.П.Нікіташ

 

 

 

Зворотній
зв'язок