ДП “Українська геологічна компанія”

   тел:   044 564 8726            e-mail:office@ukrgeol.com

ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА.

Українська геологічна компанія – провідне підприємство геологічної галузі з виконання геологорозвідувальних робіт. УГК має 100-літню історію створення мінерально-сировинної бази України.

Наша основна місія – підтримувати ресурсну незалежність України. Створити мінерально-сировинну базу для кожного українського виробника. Ми власними силами виконуємо геологічні та гідрогеологічні проекти будь-якої складності на найвищому професійному рівні завдяки нашим цінностям і принципам.

Цінності:
1. Висококваліфікований персонал (400 працівників), що володіє унікальним досвідом. Керівництво створює сприятливі виробничі і психологічні умови, що дають можливість використовувати кваліфікацію і досвід кожного працівника.
2. Інформація. За останній рік складено 25 проектів, захищено 16 звітів. Архів та фонди УГК охоплюють геологічну інформацію за 80 років діяльності, у 20 областях України.
3. Унікальність. УГК – єдине підприємство України, що спеціалізується на всіх твердих корисних копалинах, а також – торф і сапропель та підземні води.
4. Власне обладнання та технології, яке систематично обслуговується, за якість роботи якого ми цілковито відповідаємо. УГК має великий обсяг основних засобів і не потребує оренди або залучення підряду. Весь комплекс робіт виконується власними силами (від бурових до лабораторних).
5. Багаторічна, налагоджена, ефективна та результативна система управління на рівні європейських стандартів:
– Здійснюється профільними досвідченими спеціалістами,
– Постійно вдосконалюється,
– Відповідає вимогам та принципам міжнародних стандартів з якості, екологічності, виконання вимірювань.

Принципи:
1. Замовник (приватний чи державний) завжди правий. Саме Замовник спонукає нас до професійних відкриттів, він є головним джерелом нашого добробуту і розвитку.
2. Тільки високий рівень якості робіт. Ми прагнемо надавати результати, що відповідають вимогам Замовників і перевершують їх очікування.
3. Партнерські відносини. Ми працюємо із Замовниками та Постачальниками на лояльних та паритетних умовах, дотримуємося укладених договорів, законів ринку та законодавства України. Ми поводимося з Вами так, як хочемо, щоб Ви з нами поводилися.


ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА 2017-2018рр.

1. Нарощування обсягів робіт, що виконуються за кошти сторонніх замовників – на 20% за рік, диверсифікація замовлень, впровадження інвестиційного проекту – щороку 1 інвестиційний проект.

2. Формування збалансованої структури активів підприємства шляхом реалізації непрофільного, незадіяного майна, здачі в оренду зайвих приміщень, передачі гуртожитків у комунальну власність.

3. Технічне і технологічне переоснащення підприємства:

– Оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення,

– Підтримка належного технічного стану працюючого обладнання, в т.ч. бурового парку,

– Центральна лабораторія – обладнання і ремонт приміщень.

4. Удосконалення системи фінансового управління в напрямках планування, обліку, контролю.

5. Впровадження сучасних систем управління та їх сертифікація, в т.ч. впровадження і сертифікація системи управління Центральної лабораторії на відповідність вимогам ISO 17025 – І кв.2018р.

6. Підвищення кваліфікації спеціалістів, фахівців та робітників, в т.ч. щодо використання сучасних комп’ютерних технологій при обробці, інтерпретації, представленні геологічної інформації. Участь у навчальних заходах – 10 працівників за рік. Участь у виставках. Напрямки: профіль підприємства, дотримання законодавчих вимог (податки, закупівлі, охорона праці).

7. Активне впровадження маркетингових заходів:

– Запуск сайту підприємства нового формату, спрямованого на запити споживачів, замовників;

– Активне просування сайту;

– Систематичний аналіз ринку (конкуренти, ціни, потреби ринку);

– Реклама та інформування з метою реалізації інвестиційних проектів;

– Інтерактивне інформування з метою реалізації незадіяних активів (при позитивному рішенні Держгеонадр);

– Участь у виставках, конференціях, в т.ч. на міжнародному рівні.

Зворотній
зв'язок