ДП “Українська геологічна компанія”

   тел:   044 564 8726            e-mail:office@ukrgeol.com

Цікаві проекти

       Участь у проектних роботах з будівництва найбільшого кар’єру в Європі з видобування залізних руд (2014-2015рр.). У виконанні робіт були задіяні більшість підрозділів Підприємства. Комплекс робіт включав: інженерно-геологічні,  моніторингові гідрогеологічні дослідження, технологічне опробування великих обсягів, буріння свердловин різноманітного призначення, геофізичні дослідження в свердловинах, лабораторні роботи. За результатами робіт складено Звіт.

       Технічний нагляд робіт здійснювали фахівці компанії SRK consulting (UK) ltd – головний проектант та світовий лідер цього напрямку робіт.

     Буріння свердловини на термальні води у Закарпатській області (2013-2014рр.). Глибина свердловини – 812м при кінцевому діаметрі 191мм; станком Т4 W. При проведенні пробної відкачки отримано дебіт 36 м3/год і температуру води 46-48°С. У процесі проходки свердловини виконувався повний комплекс геофізичних досліджень для визначення інтервалів водопритоків, температури води. На базі свердловини Замовником планується створення лікувально-оздоровчого комплексу.

       Участь у міжнародному проекті з геохімічного картування с/г та пасовищних земель Європи (GEMAS). Картування с/г та пасовищних земель в Європі та Україні виконано в масштабі 1:5 000 000, аналітичні дослідження відібраних проб ґрунтів здійснені в Центральній Лабораторії ДП «УГК», контролювались в провідних лабораторіях Канади та Європи. Результати робіт розглянуто та схвалено на засіданні секції FAO по ґрунтах при ООН у м.Рим.

За результатами робіт (2014р.) видано геохімічний атлас с/г та пасовищних земель Європи. У нас зберігається вся літотека дублікатів відібраних проб ґрунту.

       Дорозвідка одного з родовищ керамічної сировини в Хмельницькій області (2014р.). Відповідальний підрозділ – Центр регіональних геологічних досліджень ДП «УГК». В роботі задіяні бурові, гідрогеологічні, лабораторні, геофізичні підрозділи ДП «УГК». Для Замовника виконано весь комплекс робіт. В результаті:

– Дорозвідка на глибину, в т.ч. за геологічними матеріалами попередніх років, підраховано запаси сировини в кристалічних породах для виробництва кераміки;
– Переоцінка запасів основної сировини;
– Захист Звіту в ДКЗ;
– Коригування меж родовища та внесено відповідні зміни в Спецдозвіл.

Комплекс еколого-геологічних досліджень Домбровського кар’єру з метою попередження надзвичайної екологічної ситуації:

  • Буріння мережі спостережних гідрогеологічних свердловин;
  • Наземні геофізичні дослідження для виявлення екзогенних процесів;
  • Геохімічні дослідження грунтів, вод, визначення вмісту в них токсичних хімічних речовин (гексахлорбензол та ін.);
  • Топогеодезичні дослідження.

В результаті:

  • Складено Звіт,
  • Недопущення надзвичайної екологічної ситуації.

     Роботи з оцінки перспектив мідно-колчеданного зруденіння геофізичними методами на одному з родовищ Албанії (2016р.).
Відповідальний виконавець робіт – Центр геофізичних досліджень ДП «УГК».

Зворотній
зв'язок