Гідрогеологічні роботи

 

Шановні водокористувачі!

 

На виконання п. 4 НАКАЗу ДП «УГК» від 06 квітня 2020 року № 26 «Про епідеміологічний режим» згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 р. № 255 велике прохання, за можливості, форму 7-гр (підземні води) (річна) надсилати В ДП «Українська геологічна компанія» 

на електронну адресу: 7gr@ukrgeol.com

Зразок бланку форми 7-гр надається. Форма 7-гр може бути надіслана в форматі EXEL або відсканована і надіслана в растровому форматі.

 

 

Начальник Київської

гідрогеологічної експедиції                                                    О.П. Довженко

 

тел. 044 5648468

Зразок бланку форми 7-гр:

Скачать 7гр.jpg

Скачать 7гр_.jpg

Скачать Forma-7gr-2016.xls

ЧОМУ МИ?

Наше підприємство, Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), має багаторічний досвід – майже 100-літню історію.

Повний комплекс гідрогеологічних робіт:
– вивчення і картування гідрогеологічних, інженерно-геологічних і еколого-геологічних умов, сучасних геологічних і техногенних процесів;
– вивчення режиму підземних вод та екзогенних геологічних процесів;
– оцінка експлуатаційних запасів підземних питних, технічних і мінеральних вод;
– розробка проектів та буріння експлуатаційних свердловин на воду.

Всеохоплююча інформаційна база гідрогеологічних матеріалів по території Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької і Вінницької областей.

Лише висококваліфікований персонал з багаторічним досвідом – гідрогеологи, які виконують:
– виробничі;
– науково-дослідні;
– пошукові;
– розвідувальні роботи.

Можливість виконання робіт за межами України.

Індивідуальний підхід до кожного Замовника.

Сучасні програми та системи обробки інформації:
– статистичні методи обробки гідрогеологічної інформації;
– складання електронних цифрових карт;
– методи математичного моделювання фільтраційних процесів при геолого-економічній оцінці запасів питних, технічних і мінеральних підземних вод.

Дотримання і забезпечення конфіденційності інформації і прав наших Замовників.

ЦІКАВІ ПРОЕКТИ

Геолого-економічна переоцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод ділянки водозабору ПАТ «Оболонь» Київського родовища питних підземних вод у м.Києві.

Підготовка матеріалів для отримання ліцензії на право експлуатації Київського родовища прісних підземних вод. Гідрогеологічне обгрунтування умов експлуатації для «Київводоканал».

Геолого-економічна оцінка за результатами детальної розвідки мінеральних природно-столових вод по свердловині для ЗАТ «Орлан» у Жовтневому районі м.Київ.

Геолого-економічна оцінка Велико-димерського родовища підземних вод для господарсько-питного водопостачання заводу безалкогольних напоїв «Кока-Кола Беверіджис Україна ЛТД».

Геолого-економічна переоцінка експлуатаційних запасів Ірпінського родовища питних підземних вод для КП «Ірпіньводоканал».

Розробка схеми розвитку системи водопостачання м.Києва за рахунок підземних вод на період до 2020 року.

Визначення джерел бюветного водопостачання для сїхеми бюветних комплексів у м.Києві на період до 2020 року.

Геолого-економічна оцінка родовища мінеральних природних столових вод «Оболонська» по свердловині ЗАТ «Оболонь».

Інженерно-геологічні умови ділянки перспективного будівництва кар’єру ТОВ «Біланівський ГЗК» (Полтавська обл.).

Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Вирлицького родовища та ділянки водозабору Київського родовища філіалу «Завод «Енергія» ПАТ «Київенерго».

ВИДИ РОБІТ

Регіональні гідрогеологічні роботи. Гідрогеологічна зйомка

• вивчення регіональних гідрогеологічних, інженерно-геологічних, техногенних і еколого-геологічних умов територій (картування, гідрогеологічна стратифікація розрізів);

• гідрогеологічні, інженерно-геологічні, еколого-геологічні зйомки та довивчення територій масштабів 1:50 000 – 1:200 000 різного призначення.

Вивчення та моніторинг підземних вод

• вивчення хімічного, газового і ізотопного складу підземних вод, їх фізико-хімічних властивостей, а також взаємозв’язку підземних і поверхневих вод;

• вивчення (багаторічне і короткострокове) умов формування підземних вод, їх режиму і балансу для вирішення задач народного господарства, пов’язаних з експлуатацією підземних вод;

• облік підземних вод та охорона їх від виснаження і забруднення при експлуатації підземних вод;

• ведення Державного водного кадастру (ДВК): підрозділ „Підземні води”;

• висновки щодо захисту підземних вод від виснаження і забруднення;

• проведення режимних спостережень за рівнем, якістю та водовідбором підземних вод.

Еколого-гідрогеологічні дослідження

• вивчення хімічного і радіонуклідного забруднення підземних вод і ґрунтів та динаміки їх розвитку;

• вивчення нафтохімічного забруднення на ділянках розвідки, видобутку, зберігання та транспортування нафтопродуктів, визначення їх накопичень в зоні аерації та в підземних водах;

• картування забруднень важкими металами та радіонуклідами ґрунтів, підземних вод, донних відкладів і рослинності;

• комплексне вивчення еколого-гідрогеологічного стану промислово-міських агломерацій і ділянок розміщення полігонів твердих побутових відходів, оцінка стану забруднення ґрунтів і підземних вод;

• оцінка впливу техногенних об’єктів на геологічне та навколишнє природне середовище;

• обробка результатів геохімічних і гідрогеологічних аналізів грунтів та підземних вод.

Пошуково-розвідувальні роботи на воду

• пошуки та розвідка питних, технічних, мінеральних і термальних підземних вод, оцінка прогнозних ресурсів підземних вод;

• оцінка та переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод з затвердженням їх в ДКЗ України;

• дорозвідка родовищ підземних вод;

• проведення дослідно-фільтраційних робіт та їх обробка;

• гідрогеологічний супровід робіт з пошуків, розвідки і дорозвідки підземних вод.

Проектування свердловин на воду

• складання та погодження проектів на буріння та облаштування експлуатаційних свердловин на питні, мінеральні, термальні підземні води та свердловин режимної мережі;

• отримання дозволів на буріння свердловин;

• розробка проектів зон санітарної охорони;

• розробка проектів технологічних схем розробки родовищ підземних вод.

Спецдозвіл на користування надрами (підземними водами). Дозвіл на спецводокористування

• підготовка гідрогеологічних матеріалів для отримання спеціальних дозволів на користування надрами - підземними водами;

• підготовка документів та отримання дозволу на спеціальне водокористування;

• підготовка та погодження Планів відбору та втрат питних підземних вод.

Інженерно - геологічні дослідження

• вивчення інженерно-геологічних умов та сучасних геологічних процесів з метою оцінки ділянок для розміщення об’єктів промислово-господарського, цивільного та іншого будівництва;

• інженерно-геологічні вишукування для обґрунтування проектів будівництва та реконструкцій об’єктів;

• систематичні інженерно-геологічні дослідження розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП) на потенційно зсувонебезпечних ділянках, територіях сучасного яругоутворення і переробки берегів водосховищ, можливих просадок і карстопроявів, що дозволяє визначити причини виникнення небезпечних ЕГП, прогнозувати їх активізацію та попереджувати можливий негативний вплив на народногосподарські об’єкти;

• вивчення процесів підтоплення територій;

• ведення бази даних екзогенних геологічних процесів і підтоплення.

Послуги консультаційного характеру водокористувачам

Найкращі гідрогеологи нашого підприємства надають рекомендації щодо:

• розташування водозаборів підземних вод;

• буріння експлуатаційних і режимних свердловин;

• обладнання спостережних мереж;

• розташування техногенних і народногосподарських об’єктів;

• ліквідації підтоплення та забруднення земельних ділянок.

Розробляємо паспорти артезіанських свердловин.

Складаємо висновки щодо можливості використання підземних вод.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Строки виконання гідрогеологічних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ

Вартість гідрогеологічних робіт розраховується згідно ЗУКН, та залежить від:
• технічного завдання Замовника;
• геологічних умов.