Геофізичні роботи

ЧОМУ МИ?

Наше підприємство, Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), має багаторічний досвід виконання геофізичних робіт.

Великий вибір геофізичних методів – понад 10 модифікацій електророзвідки на постійному і змінному струмі – ВЕЗ, ДП, ВП, ЗСБ, МЗ, ПП та інші.

Сучасне обладнання та програми для обробки і інтерпретації.

Висококваліфікований персонал – відповідна освіта, багаторічний досвід, систематичне підвищення кваліфікації.

Можливість виконання робіт за межами України (Ангола, Албанія, Танзанія, Ізраїль).

Відповідність всім законодавчим вимогам, вимогам Замовників.Наявність ліцензії на право здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

ЦІКАВІ ПРОЕКТИ

За останні 10 років ми виконали різноманітні проекти. Серед них найцікавіші:

Виконання високоточної гравіметричної зйомки для міжнародного аеропорту з метою його сертифікації за міжнародними вимогами.

Високоточні гравіметричні виміри визначення напруженості поля сили тяжіння на контрольних пунктах Київського заводу “Арсенал” з точністю ±0.5 мкГал.

Проведення гравіметричної зйомки, електророзвідувальних робіт для моніторингу та розробки плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації в м.Калуш на території Домбровського кар’єру.

Визначення абсолютних значень напруженості поля сили тяжіння на пунктах метрологічного контролю газовимірювальних станцій ДК “Укртрансгаз” з точністю ±0.5мкГал.

ВИДИ РОБІТ

Гравірозвідка, магніторозвідка та електророзвідка методом вп на пошуки заліза, хроміту, ільменіт-титанових руд, золота і т.і.

Пошуково-розвідувальні роботи на рудні копалини: залізо, хроміт, ільменіт-титанові руди, золото і т.і.

Виконується комплекс геофізичних робіт в складі гравірозвідки, магніторозвідки та електророзвідки методом визваної поляризації.

Електророзвідка, магніторозвідка і гравірозвідка в інженерно-екологічних дослідженнях

Вирішення інженерно-екологічних задач з моніторингу карстових явищ, вивчення зсувних процесів (інтенсивність та швидкість проявів зсувних процесів в басейнах річок, гористій місцевості методом мікроелектричної кореляції), забруднення підземних вод.

В залежності від задач виконуються різні модифікації електророзвідувальних методів з доповненням магніторозвідки і гравірозвідки.

Геофізичний супровід при пошуках і розвідці родовищ неметалічної сировини

Геофізичний супровід бурових робіт при пошуках і розвідці графіту, флюориту, фосфориту, сировини для фарфоро-фаянсової, скляної, металургійної та будівельної промисловості: каоліну, піску, польовошпатової сировини, глини, гранітів, будівельного каміння, вапняків та доломітів, туфів, базальтів, мергелів, крейди, гіпсу, суглинків тощо.

Визначення місць закладення кар’єрів з видобутку гранітів, габроїдів, родовищ гіпсів, солі і т.п. Виконується площова електророзвідка ВЕЗ.

Аеромагнітна зйомка

До складу геофізичного комплексу входить високоточна аеромагнітна зйомка з супутниковою системою навігаційного забезпечення.

Використовується для пошуків родовищ алмазів, рудних корисних копалин, а також вирішення структурних задач нафтової геології.

Пошуки та розвідка родовищ кам’яного та бурого вугілля й горючих сланців

Пошуки та розвідка родовищ кам’яного вугілля.

Пошуки та розвідка родовищ бурого вугілля.

Пошуки та розвідка родовищ горючих сланців.

Геофізичні дослідження свердловин для гідрогеології

Роботи виконуються в різноманітних геологічних регіонах України для вирішення наступних задач:
• забезпечення безкернового буріння гідрогеологічних свердловин, визначення літологічного складу та стратиграфічної будови розрізу; 
• виявлення в розрізі присутності водоносних горизонтів та відповідних водоупорів, встановлення внутрішньої будови водоносних горизонтів;
• визначення інтервалів посадки фільтрів, контроль правильності їх встановлення відносно водоносних горизонтів, визначення дебіту окремих інтервалів фільтрової колони;
• встановлення глибин, інтервалів та дебіту водоносних прошарків у тріщинних колекторах;
• встановлення істинної конструкції обсадних колон, виявлення її герметичності, визначення наявності свищів в обсадній колоні, через які в свердловину потрапляє забруднена вода, створення відеозображення внутрішньої будови гідрогеологічної свердловини;
• підвищення водовіддачі нових та діючих свердловин, що експлуатуються протягом багатьох років, методом пневмо-гідравлічного збудження; 
• контроль наявності можливого зв’язку водоносних горизонтів з поверхневими, техногенно забрудненими, водами;
• радіологічний контроль за наявністю радіоактивного забруднення води.

Геофізика для пошуку підземних вод

Пошук підземних тріщинних вод в кристалічному фундаменті з визначенням місць буріння свердловин.

Виконується комплекс площової електророзвідки методом ВЕЗ, доповненою детальною магніторозвідкою та гравірозвідкою по окремих профілях.

Каротажні роботи для регіональних геологічних досліджень та геологічної зйомки

Регіональні дослідження та геологічна зйомка.

Роботи проводяться з метою літологічного розшарування кристалічних порід, літологічного та стратиграфічного розшарування осадових порід, визначення елементів залягання порід, пошуків родовищ корисних копалин (Fe, Ti, F, Be, сульфіт, графіт, вугілля тощо), створення відеопанорам внутрішньої поверхні пробурених свердловин.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Строки виконання геофізичних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ

Комплексна вартість основних видів робіт орієнтовно складає:

2000 грн.

Площова гравірозвідка масштабу 1:50 000 (500х250 м)

за 1 км2

7000 грн.

Площова магніторозвідка масштабу 1:10 000 (100х50 м)

за 1 км2

400 ÷ 600 грн.

Аеромагнітна зйомка в залежності від типу використаного повітряного судна (вертоліт, літак)

за 1 п.км.

3000 ÷ 5000 грн.

Електророзвідка методом ЗСБ

за 1 ф.т. в залежності від глибини досліджень

10000 ÷ 20000 грн.

Електророзвідка методом ВП-СГ (ВЕЗ)

за 1 п.км.

300 ÷ 3000 грн.

Електророзвідка методом ВЕЗ

за 1 ф.т. в залежності від поставлених геологічних задач